31-2

ททท.สำนักงานแพร่ เชิญร่วมงาน ‘ลานวัฒนธรรม สืบสานตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย’

นางสาวเอิบลาภ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า อำเภอสอง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสอง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชนชาวอำเภอสอง ร่วมกันจัดกิจกรรมงาน “ลานวัฒนธรรม สืบสานตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย” ประจำปี 2559 โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2559 ณ อุทยานลิลิตพระลอ หมู่ที่ 1 บ้านธาตุพระลอ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของอำเภอสอง โดยในปีนี้พิเศษกว่าทุกปี ซึ่งครบรอบ 100 ปี ที่ ลิลิตพระลอ ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้เป็นยอดแห่งลิลิต

กิจกรรมที่น่าสนใจในงานตลอดทั้ง 3 วัน ได้แก่ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ปู่เจ้าสมิงพราย, อนุสรณ์พระลอ พระเพื่อน พระ แพง), การแสดงซอพื้นเมือง,การประกวดบายศรีสู่ขวัญ (บายศรีฮ้องขวัญ), การประกวดบอกไฟดอก (ดอกไม้ไฟ), การประกวดไก่พระลอเวียงสรอง ไก่ต่อไก่ตั้ง, การประกวดสำรับอาหาร(สะโตกพระลอ เพื่อน แพง), การประกวดอ่านทำนองเสนาะโคลงสี่สุภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีโซนลานวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สินค้า OTOP, ลานกาดหมั้วครัวเวียงสรอง ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เพลินเพลินกับหลากหลายเมนูอาหารพื้นเมืองด้วย และสำหรับผู้ที่เดินทางมาเที่ยวงานนี้ ยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ใกล้เคียงได้อีกหลายแห่ง เช่น พระธาตุพระลอ อุทยานแห่งชาติแม่ยม อ่างเก็บน้ำแม่สอง วัดพระธาตุหนองจันทร์ เป็นต้น